The War to End All Wars?

2018-11-10 Slået fra Af tobias

Den ellevte time på den ellevte dag i den ellevte måned i det Herrens år 1918 sluttede krigshandlingerne på den største krig nogensinde – en krig, der trækker spor frem til i dag – og vil fortsætte med at være aktuel.

Første verdenskrig, med sine halvfjerds millioner deltagende soldater og ti millioner faldne, var en skelsættende krig, som verden aldrig havde set mage til – og som skulle være krigen, der ville afslutte alle krige – det gik som bekendt ikke helt…

Den lange historiske udredning vil jeg spare jer for, men som historielærer vil jeg dog lægge et ord ind for, at Første Verdenskrig indgår som en væsentlig del af historiepensum.

  • Optakten er et eksemplarisk forløb med stormagternes konkurrence om beherskelse af territorier og magt, samt alliancers betydning.
  • Forløbet af krigen viser hvorledes industrialiseringen fungerede i praksis med krig ført i så voldsomt og maskinelt omfang som det skete.
  • Fredsslutningen viser tydeligt hvorledes nationer fødes, imperier knuses og et folk underkues og den indespærrede vrede udløses i et sandt ragnarok. Dertil kommer hele fortællingen om, hvorledes de dansksindede stemte de Nordslesvig tilbage til Danmark (og for feinschmeckeren kan neoejderpolitikken berøres). Her må ej forglemmes de dansksindede, der blev tvunget ind i tysk tjeneste under krigen.

Krigens resultater er ganske aktuelle, når vi perspektiverer til den europæiske historie, der stadig bærer præg af fredsslutningen. Folkeforbundet som forløber for FN og Anden Verdenskrig som inddirekte udløber viser at 1. Verdenskrig ikke bør glemmes i undervisningen, men inddrages for at styrke elevernes historiebevidsthed.

I det hele taget indeholder den episke konflikt et ocean af muligheder for at arbejde med historien – om det er dansk, europæisk eller verdenshistorie – så er mulighederne mange.