Jyllands-Postens lederbedrag

Jyllands-Posten skriver i sin leder fra d. 19. marts 2017 mellem linjerne, at lærere uden læreruddannelse er et glimrende indspark fordi en læreruddannelse “kun” krævede en realeksamen frem til 70’erne. Der glemmes dog en mellemregning, nemlig at studerende uden realeksamen måtte tage ekstra studieår på seminariet. Endvidere er det alt andet lige klart at uddannet arbejdskraft er bedre end uuddannet arbejdskraft.

Jeg har gentagne gange oplevet uuddannede lærere være gode – men jeg har endnu flere gange oplevet at læreruddannelsen hæver kvaliteten på undervisningen væsentligt.

Avisen postulerer (i øvrigt uden belæg) at lærerne fører en kamp mod skolereformen og kun ønsker at underminere reformen. Magen til kværulantisk avissmørervrøvl skal man lede længe efter. Faktum er at langt de fleste lærere forholder sig kritiske til reformen, men udfører det daglige arbejde i skolerne i fuld loyalitet over for de demokratiske instanser, der har vedtaget lovene.

Kritisk er det at Jyllands-Posten postulerer at lærerforeningen ikke vil give skolen arbejdsro. Det er at tale mod bedre vidende at påstå at lærerne ikke vil lade skolen udfylde sin plads – det nærmer sig bestillingsarbejde fra degnehaderne.

Lærermangel

For bare 6-7 år siden kunne man fodre svin med ledige lærere – lærerledigheden var på sit højeste i flere årtier, og kommuner lukkede for ansættelser, afskedigede og holdt på pegene. Nyuddannede lærere gik ledige og fik arbejde uden for lærerfaget.

Mange oplyste advarede på det tidspunkt om, at der ville komme problemer senere fordi der ville mangle lærere, blandt andet pga. lærernes aldersprofil og på grund af det vigende optag på læreruddannelserne – og ikke mindst de lukkede lærerseminarier.

I dag er sitationen at 10% af lærerne ikke har en læreruddannelse; ofte fordi det er svært at få uddannede lærere – og regeringens løsning er at åbne en ladeport op for at endnu flere uuddannede kan blive lærere

For at skaffe uddannede lærere til skolerne er det ikke nok at fortsætte i det samme spor der følges nu. Der skal bedre forhold for nyuddannede lærere, så deres undervisningstimetal reduceres, der skal være krav om mentor-ordning og ikke mindst, skal læreruddannelsen gøres mere attraktiv for de kommende studerende. Derfor bør den dels være en praksisrettet 5-årig kandidatuddannelse, dels have flere undervisningstimer og underviserne skal sikres yderligere tid til individuel vejledning af de studerende.

Frederikshavn-lærernes arbejdsnedlæggelse er helt på sin plads

En god del af Frederikshavnlærerne har i dag nedlagt arbejdet fordi 14 ansatte skulle afskediges – uden orientering til MED-udvalg.

Det er helt på sin plads at nedlægge arbejdet når arbejdsgiverne bryder de skrevne og uskrevne regler for samarbejde og dialog om arbejdspladsen. Og det var helt på sin plads, at lærerne igen mandag møder på arbejde. Der er sendt et signal – og så må man håbe at arbejdsgiverne ikke er helt døve og forstokkede!