Jyllands-Postens lederbedrag

2017-03-19 Slået fra Af tobias

Jyllands-Posten skriver i sin leder fra d. 19. marts 2017 mellem linjerne, at lærere uden læreruddannelse er et glimrende indspark fordi en læreruddannelse “kun” krævede en realeksamen frem til 70’erne. Der glemmes dog en mellemregning, nemlig at studerende uden realeksamen måtte tage ekstra studieår på seminariet. Endvidere er det alt andet lige klart at uddannet arbejdskraft er bedre end uuddannet arbejdskraft.

Jeg har gentagne gange oplevet uuddannede lærere være gode – men jeg har endnu flere gange oplevet at læreruddannelsen hæver kvaliteten på undervisningen væsentligt.

Avisen postulerer (i øvrigt uden belæg) at lærerne fører en kamp mod skolereformen og kun ønsker at underminere reformen. Magen til kværulantisk avissmørervrøvl skal man lede længe efter. Faktum er at langt de fleste lærere forholder sig kritiske til reformen, men udfører det daglige arbejde i skolerne i fuld loyalitet over for de demokratiske instanser, der har vedtaget lovene.

Kritisk er det at Jyllands-Posten postulerer at lærerforeningen ikke vil give skolen arbejdsro. Det er at tale mod bedre vidende at påstå at lærerne ikke vil lade skolen udfylde sin plads – det nærmer sig bestillingsarbejde fra degnehaderne.